WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 Rodzaje stopni w karate

Ze względu na to, iż karate dzieli się na wiele styli, podział stopni i opowiadających im kolorów oraz wymogów, jest odmienny w sporej części z nich. W stylu Shōtōkan, aby otrzymać biały pas (jap. obi), należy nabyć odpowiednie umiejętności i zdać należycie egzamin. Dla przykładu, w innym stylu, takim jak Kyokushin, pas ten jest nadawany osobom z góry, które już rozpoczęły treningi. To samo tyczy się kolorystyki na dalsze stopnie, gdzie różnią się od siebie w obu tych stylach. Klub Bushidō Supraśl przestrzega powszechnie przyjęte wymogi w stylu Shōtōkan, które zostały poniżej wymienione. 

 

 Funkcje stopni uczniowskich i mistrzowskich w szkoleniu karate

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.

Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń.

 

 

 Uwagi:

1. W Kihon, ostatnia technika wykonywana jest z Kiai (okrzyk), chyba, że egzaminator postanowi inaczej.

2. W Kihon, wszystkie techniki powtarzamy 5 razy, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.

3. W Kihon, wszystkie kombinacje robimy w pozycji Zen Kutsu Dachi, chyba, że jest inaczej podane lub egzaminator poda inaczej.

4. W Gohon Kumite, należy zapowiedzieć głośno poziom ataku (Godan, Chudan lub Jodan) i technikę (Zuki, Geri).

5. W Gohon Kumite zdający, rozpoczynają i kończą sami całość wszystkich kombinacji.

6. Jeśli w wymaganiach podane jest tylko: Gohon Kumite, wówczas egzaminator decyduje o tym, jakie techniki należy wykonać.

 

Wymagania egzaminacyjne na stopnie Karate Shōtōkan

Poniżej 14 lat
(stopnie dziecięce)

9.1 kyu - 9.2 kyu - 9.3 kyu - 8.1 kyu - 8.2 kyu - 8.3 kyu - 7.1 kyu - 7.2 kyu - 7.3 kyu- 6.1 kyu - 6.2 kyu - 6.3 kyu - 5.1 kyu - 5.2 kyu - 5.3 kyu - 4.1 kyu - 4.2 kyu - 4.3 kyu

Powyżej 14 lat

9 kyu - 8 kyu - 7 kyu 6 kyu - 5 kyu - 4 kyu 3 kyu - 2 kyu - 1 kyu

1 Dan - 2 Dan - 3 Dan 4 Dan - 5 Dan

9.1 kyu - pas biały, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Musubi Dachi
 2. Hachiji Dachi
 3. Zen Kutsu Dachi
 4. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Gedan Barai/Zen Kutsu Dachi
ĆWICZENIA
 1. Przysiady - 15 razy
 2. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 5 razy
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Ugięta noga tylna w Zen Kutsu Dachi
 2. Ukłon Tashi Rei w rozkroku

powrót

9.2 kyu - pas biały, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Gedan Barai/Kiba Dachi
 2. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Age Uke/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi
 5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
KUMITE
 1. GOHON KUMITE; Atak: Chudan Oi Zuki; Obrona: Soto Uke
  (obaj partnerzy w poz. Zen Kutsu Dachi, 5 ataków i bloków)
ĆWICZENIA
 1. Przewrót w przód
 2. Przysiady - 15 razy
 3. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 10 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi
 5. Zen Kutsu Dachi
 6. Mae Geri
 7. Age Uke
 8. Soto Uke
 9. Oi Zuki
 10. ...sposób zawiązywania pasa "Obi"
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Uniesienie pięty w Zen Kutsu Dachi
 2. W Age Uke wyprostowana ręka blokująca

powrót

9.3 kyu - pas biały, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi
 4. Uchi Uke/Zen Kutsu Dachi
 5. Gedan Barai/Zen Kutsu Dachi
 6. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Taikyoku Shodan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 15 razy
 2. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 5 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Jodan
 2. Chudan
 3. Gedan
 4. Obi
 5. Karate Gi
 6. - pokazać: Seiken, Shuto
 7. Kto to jest Sensei?
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Pięść w bloku Soto Uke i Uchi Uke powyżej barków
 2. Pięść w Hikite nie przylega do boku
 3. Kontratak w Gohon Kumite za daleko od partnera

powrót

8.1 kyu - pas żółty, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Taikyoku Nidan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Mostek - 2 razy
 2. W leżeniu tyłem równoczesne unoszenie nóg i tułowia ("scyzoryki") - 6 razy
 3. W siadzie prostym skłony głową do kolan - 2 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Kto to jest Senpai?
 3. Kim był Gichin Funakoshi?
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Blok w kombinacji z Gyaku Zuki wykonany niewłaściwą ręką
 2. Blok w kombinacji z Gyaku Zuki wykonany niewłaściwą ręką
 3. Brak powrotu podudzia po kopnięciu Mae Geri
 4. Niedostateczne ściągnięcie pięści do Hikite
 5. Patrzenie pod nogi w Gohon Kumite

powrót

8.2 kyu - pas żółty, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Gedan Barai/Kiba Dachi
 6. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 7. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
KATA
 1. Taikyoku Sandan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Przewrót w tył - 2 razy
 2. Mae Geri z przysiadu - 10 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Opisać po kolei techniki z Kata Taikyoku Shodan
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. W Kiba Dachi ciężar ciała przeniesiony na jedną nogę
 2. Kiai w Kata wykonane w niewłaściwym momencie lub jego brak
 3. W Mae Geri noga nie wyprostowana do końca

powrót

8.3 kyu - pas żółty, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 6. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi
 7. Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
 9. Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
KATA
 1. Heian Shodan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy
 2. Przerzut bokiem ("gwiazda") - 3 razy
 3. Skoki w przysiadzie ("żabki")- 10 m
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito
 3. Data urodzenia i śmierci "twórcy współczesnego Karate"
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Atak Oi Zuki wykonany poza osią ciała - z boku
 2. Zgięty nadgarstek w Shuto Uke
 3. Unoszenie bioder i pozycji do góry podczas zmiany pozycji
 4. Pięść nie zaciśnięta do końca

powrót

7.1 kyu - pas pomarańczowy, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi
 5. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 6. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
KATA
 1. Heian Shodan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy
 2. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy
 3. Wymachy nogą w przód i w bok na wysokość Jodan
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Liczebniki od 1 do 10 w języku japońskim
 2. Opisać trzy podstawowe pozycje Zen Kutsu Dachi, Ko Kutsu Dachi, Kiba Dachi
 3. Opisać pięć podstawowych części dłoni
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Niewłaściwe ułożenie stopy w Ko Kutsu Dachi
 2. Zbyt wolne wykonanie techniki Mae Ren Geri
 3. Zbyt głośny wydech podczas wykonywania technik
 4. Niewłaściwy Enbusen Kata Heian Shodan
 5. Stopa w Mae Geri nie ustawiona do Chusoku

powrót

7.2 kyu - pas pomarańczowy, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Gedan Barai +Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi
 6. Mae Geri Jodan/Zen Kutsu Dachi
 7. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
KATA
 1. Taikyoku Sandan
 2. Heian Shodan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 25 razy
 2. Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 metrów
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Opisać techniki z Kata Heian Shodan
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Brak równowagi w Jodan Mae Geri
 2. Wyprostowana przednia noga w Ko Kutsu Dachi
 3. Stopa w Yoko Geri nie ustawiona w Sokuto
 4. Atak w Gohon Kumite nie dochodzi do przeciwnika, zbyt duży dystans
 5. Brak pracy bioder w kombinacji blok + kontratak Gyaku Zuki

powrót

7.3 kyu - pas pomarańczowy, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Soto Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
 6. Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Mae Ren Geri - Chudan/Jodan (z międzykrokiem)/Zen Kutsu Dachi
 9. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
 10. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
 11. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Nidan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Przewrót w przód z rozbiegu
 2. W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Podstawowe wiadomości dotyczące klubu, w którym ćwiczy egzaminowany
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Kizami Zuki wykonane bez wyprostu ręki
 2. W Kiba Dachi za duży przekrok stóp
 3. W Nukite nie ugięty kciuk
 4. W Gohon Kumite atak i kontratak bez Kiai
 5. W Kata Heian Nidan blok Gyaku Uchi Uke bez głębokiego skrętu bioder

powrót

6.1 kyu - pas zielony, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Ren Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Tate Nukite/Zen Kutsu Dachi
 5. Uraken Uchi/Kiba Dachi
 6. Shuto Uchi/Kiba Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
 9. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Taikyoku Shodan
 2. Heian Nidan
KUMITE
 1. GOHON KUMITE
ĆWICZENIA
 1. Przewrót w przód z przeskokiem przez klęczącego partnera
 2. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy
 3. Wymachy nogą w przód, w bok i w tył na wysokość Jodan
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Wymienić i w skrócie opisać trzy dalekowschodnie sztuki walki
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Brak szybkiego powrotu ręki w Uraken Uchi
 2. Za wolny rytm wykonania Ren Zuki
 3. Przy Mawashi Geri kopnięcie z pochyleniem tułowia
 4. Kolano skierowane do wewnątrz w pozycji Zen Kutsu Dachi

powrót

6.2 kyu - pas zielony, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uchi/Kiba Dachi
 6. Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi
 7. Mae Ren Geri - Chudan+Jodan/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage Jodan/Kiba Dachi
 9. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 10. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Taikyoku Sandan
 2. Heian Nidan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite; 2 ataki ręczne i 2 ataki nożne, blok i kontratak dowolny
ĆWICZENIA
 1. Mostek - 2 razy
 2. Przewrót w przód i w tył
 3. Mae Geri z przysiadu - 20 razy
 4. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Podstawowe informacje o Polskim Związku Karate
 3. Co oznacza nazwa "Karate"?
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Brak przestawienia stóp i przeniesienia ciężaru ciała z pozycji Ko Kutsu Dachi do Zen Kutsu Dachi, w kombinacjach
 2. Podnoszenie się do góry podczas wykonywania kombinacji
 3. Nie zaciśnięta pięść w Hikite przy Shuto Uchi
 4. Kolano w Mawashi Geri poprowadzone dołem zamiast bokiem

powrót

6.3 kyu - pas zielony, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Nukite/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
 6. Shuto Uchi
 7. Yoko Enpi Uchi
 8. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 9. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachi
 10. Yoko Geri Keage
 11. Yoko Geri Kekomi
 12. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Sandan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite
ĆWICZENIA
 1. Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 metrów
 2. Wymach nogą w przód, w bok i w tył na poziom Jodan
 3. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy
 4. W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Pokazać i podać nazwy japońskie 10 części ciała, którymi wykonujemy uderzenia
 3. Życiorys Gichin'a Funakoshi'ego
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Dodatkowa technika Teisho Uke w kombinacji Shiho Gyaku Zuki
 2. Kopnięcie prostą nogą w Ura Mawashi Geri
 3. Niewłaściwe wykończenie technik
 4. Niewłaściwe ustawienie stóp przy technikach nożnych
 5. Niewłaściwe unoszenie kolana w technikach nożnych

powrót

5.1 kyu - pas niebieski, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
 6. Shuto Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
 9. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
 10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Shodan + Bunkai
 2. Heian Sandan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite
ĆWICZENIA
 1. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy
 2. Przewrót w przód przez klęczącego partnera
 3. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy
 4. Mae Geri z przysiadu - 20 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Wskazanie dowolnej różnicy między stylami Karate
 2. Co to jest "Zen"?
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. W Sanbon Kumite nie przestrzegany poziom i cel ataku
 2. Złe prowadzenie środka ciężkości ciała: unoszenie się i opadanie, zbyt szerokie chodzenie w pozycjach
 3. Złe wyprowadzanie bioder
 4. Niepewna pozycja

powrót

5.2 kyu - pas niebieski, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
 6. Shuto Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Ren Geri/Zen Kutsu Dachii
 8. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
 9. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
 10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Nidan
 2. Heian Sandan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite
ĆWICZENIA
 1. W leżeniu tyłem wznos tułowia - 20 razy
 2. Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy
 3. W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy
 4. Przerzut bokiem ("gwiazda") - 4 razy
 5. Przewrót w tył - 2 razy
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Zawarte pojęcia technik z Kihon'u
 2. Podstawowe komendy sędziowskie i rodzaje dyscyplin podczas zawodów Karate
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Złe oddychanie
 2. Zła koordynacja w czasie poruszania się
 3. Zatrzymywany, nierytmiczny - ruch technik
 4. Złe lub niewystarczająco niskie, położenie punktu ciężkości w pozycjach
 5. Nie zwracanie uwagi na położenie środka ciężkości w poszczególnych pozycjach, np. Ko Kutsu Dachi i Zen Kutsu Dachi

powrót

5.3 kyu - pas niebieski, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Gyaku Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke + Yoko Enpi Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/ Zen Kutsu Dachi
 6. Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Kizami Mae Geri + Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 9. Yoko Geri Keage/Kiba Dachi
 10. Yoko Geri Kekomi/Kiba Dachi
 11. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Mae Geri + Mawashi Geri (z przekrokiem)/Zen Kutsu Dachi
 14. Shiho Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Yodan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Hansoku Chui
 2. Mubobi
 3. Shikkaku
 4. Shitei Kata
 5. Torimasen
 6. Moto No Ichii
 7. Shobu Hajime
 8. Mienai
 9. Aiuchi
 10. Kiken
 11. Shobu Sanbon Hajime
 12. Atenai Yoni
 13. Hachimakii
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Niejednoczesne zakończenie ruchów: rąk, tułowia i nóg
 2. Podczas wykonywania technik z partnerem niewłaściwy dystans w technikach spowodowany złą pracą tułowia
 3. Brak rozluźnienia w końcowej fazie techniki
 4. Niewłaściwe napięcie - Kime
 5. Niewłaściwy dystans w czasie ćwiczeń z partnerem

powrót

4.1 kyu - pas niebieski, pierwsza belka ☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachii
 3. Kizami Zuki + Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/ Zen Kutsu Dachi
 6. Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage
 9. Yoko Geri Kekomi
 10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 14. Morote Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 15. Mae Geri + Mawashi Geri (tą samą nogą)/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Nidan + Bunkai
 2. Heian Yodan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Opisać wszystkie techniki Kata Heian Nidan
 2. Opisać różne formy Kumite
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Utrata równowagi przy obrotach tułowia i przy obrotowych technikach nożnych
 2. Niewłaściwa prędkość poszczególnych faz prezentowanych technik
 3. Utrata siły bioder przy zmianie z bloku na kontratak

powrót

4.2 kyu - pas niebieski, druga belka ☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke + Uraken Uchi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 5. Kizami Mae Geri + Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 6. Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi/Zen Kutsu Dachii
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage
 9. Yoko Geri Kekomi
 10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Mawashi Geri + Ushiro Geri (z międzykrokiem)/Zen Kutsu Dachi
 14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 15. Shiho Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
KATA
 1. Heian Sandan + Bunkai
 2. Heian Yodan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Opisać wszystkie techniki Kata Heian Sandan
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Zły dystans przy ćwiczeniach z partnerem
 2. Niewłaściwy rytm Kata
 3. Zła koordynacja w napinaniu mięśni w końcowej fazie ruchu
 4. Brak kontroli siły uderzenia przy treningu z partnerem

powrót

4.3 kyu - pas niebieski, trzecia belka ☗☗☗

KIHON
 1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
 2. Age Uke + Gyaku Zuki + Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
 3. Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 4. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Uraken Uchi/Zen Kutsu Dachi
 5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi+ Kizami Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 6. Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
 7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage
 9. Yoko Geri Kekomi
 10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
 12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
 13. Mawashi Geri/Ushiro Geri (z międzykrokiem)/Zen Kutsu Dachi
 14. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
 15. Shiho Enpi Uchi
KATA
 1. Heian Godan
KUMITE
 1. Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)
ZNACZENIE SŁÓW
 1. Opisać wszystkie techniki kata Heian Yodan
NALEŻY UNIKAĆ BŁĘDÓW TYPU
 1. Niewłaściwe ułożenie ciała podczas treningu z partnerem
 2. Brak obrony przy ataku i kontrataku
 3. Słaba kondycja

powrót

9 kyu - pas biały

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke
 3. Soto-uke
 4. Uchi-uke
 5. Gedan-barai
 6. Mae-geri
KATA
Taikyoku-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

powrót

8 kyu - pas żółty

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Uchi-uke/Gyaku-zuki
 5. Gedan-barai/Gyaku-zuki
 6. Shuto-uke
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
KATA
Heian-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

powrót

7 kyu - pas pomarańczowy

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Shuto-uke/Gyaku-nukite
 5. Uraken-uchi
 6. Mae-geri
 7. Mae-ren-geri/chudan, jodan (z międzykrokiem)
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
KATA
Heian-Nidan
KUMITE
Gohon-kumite

powrót

6 kyu - pas zielony

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Shuto-uchi
 7. Yoko-empi-uchi
 8. Mae-geri
 9. Mae-ren-geri (z międzykrokiem)
 10. Yoko-geri-keage
 11. Yoko-geri-kekomi
 12. Mawashi-geri
 13. Ura-mawashi-geri
 14. Shiho-gyaku-zuki
KATA
Heian-Sandan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

powrót

5 kyu - pas niebieski

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki
 6. Haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Kizami-mae-geri/mae-geri
 9. Yoko-geri-keage
 10. Yoko-geri-kekomi
 11. Mawashi-geri
 12. Ura-mawashi-geri
 13. Ushiro-geri
 14. Mae-geri/mawashi-geri (z międzykrokiem)
 15. Shiho-uraken-uchi
KATA
Heian-Yodan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

powrót

4 kyu - pas niebieski

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Mawashi -shuto-uchi/Gyaku-haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
 11. Ura-mawashi-geri
 12. Ushiro-geri
 13. Mawashi-geri/Ushiro-geri (z międzykrokiem)
 14. Shiho-gyaku-zuki
 15. Shiho-empi-uchi
KATA
Heian-Godan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite (kontratak uchi lub geri)

powrót

3 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/Uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 6. Sanbon-mae-geri
 7. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi (tą samą nogą)
 8. Mawashi-geri/Yoko-geri-kekomi
 9. Ura-mawashi-geri
 10. Ushiro-geri
 11. Shiho-gyaku-zuki
 12. Shiho-uchi
 13. Shiho-geri
KATA
Tekki-Shodan
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

powrót

2 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Kizami-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi/Kizami-uraken-uchi
 4. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/ Kizami-uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Kizami-mawashi-geri/mawashi-geri
 7. Ura-mawashi-geri/mawashi-geri/yoko-geri-keage (tą samą nogą)
 8. Ushiro-geri/mawashi-geri (tą samą nogą)
 9. Yoko-geri-kekomi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 10. Shiho-uchi
 11. Shiho-geri
KATA
Bassai-dai
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

powrót

1 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Oi-zuki (do przodu i do tyłu)
 2. Sanbon-zuki (do przodu i do tyłu)
 3. Kombinacja
 4. Mae-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi w kiba-dachi z przejściem
 7. Mawashi-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 8. Ura-mawashi-geri-chudan/jodan
 9. Ushiro-geri-chudan/jodan
 10. Mae-geri/yoko-geri/mawashi-geri/ushiro-geri/ura-mawashi-geri
 11. Shiho-uchi i Haito-uchi
 12. Shiho-geri
KATA
do wyboru: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
 1. Jiyu-ippon-kumite (kontratak geri, uchi)
 2. Jiyu-kumite

powrót

1 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Seiken-choku-zuki
 2. Kizami-zuki
 3. Gyaku-zuki
 4. Oi-zuki
 5. Kizami-zuki/gyaku-zuki-mae-geri/gyaku-zuki-oi-zuki/gyaku-zuki
 6. Age-uke/gyaku-zuki, soto-uke/uraken-uchi/gyaku-zuki, uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki, gedan-barai/gyaku-zuki, shuto-uke/kizami-geri/nukite, mae-geri/gyaku-zuki (do przodu i do tyłu)
 7. Shiho-uraken-uchi
 8. Shiho-empi-uchi
 9. Shiho-geri
 10. Sanbon-mae-geri
 11. Sanbon-yoko-geri
 12. Sanbon-mawashi-geri
 13. Sanbon-ushiro-geri
 14. Sanbon-ura-mawashi-geri
KATA
 1. Wszystkie kata Heian
 2. Tekki-shodan
 3. Bassai-dai
 4. Jedno z kata podanych: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
 1. Gohon-kumite
 2. Kihon-ippon-kumite
 3. Jiyu-ippon-kumite
 4. Jiyu-kumite

powrót

2 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Sanbon-zuki/mawashi-geri/uraken-uchi/mae-empi-uchi
 2. Soto-uke/kizami-mae-geri/yoko-geri-kekomi, ushiro-geri/haito-uchi/Shuto-uchi, gedan-barai/ura-mawashi-geri/uraken-uchi/gyaku-zuki/kizami-zuki/oi-zuki
 3. Kombinacja 5 technik (wymyślona przez zdającego)
 4. Kombinacja 10 technik (wymyślona przez zdającego)
 5. Kombinacja zlecona do wykonania przez Komisję
 6. Wykonanie technik tsuki, uchi, geri na Makiwara
 7. Mae-tobi-geri
 8. Yoko-tobi-geri
KATA
trzy kata spośród: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
Jiyu-kumite

powrót

3 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Kizami-zuki, Sanbon-zuki/Uraken-uchi/Gyaku-zuki/Mae-empi-uchi
 2. Shiho tate-shuto-uke/Gyaku-zuki
 3. Shiho tate-shuto-uke/Mae-geri
 4. Kombinacja 20 technik
 5. Shiho-geri
 6. Kombinacja z 10 technik zlecona przez Komisje Egzaminacyjną
KATA
 1. Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu,
 2. Jedno z następujących :Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte,
KUMITE
 1. Zastosowanie przedstawionej kombinacji 20 technik
 2. Jiyu-ippon-kumite

powrót

4 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Shiho-geri
 2. Kombinacja z 30 technik
 3. Kombinacja z technik zlecona przez Komisje Egzaminacyjną
KATA
 1. Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku,
 2. Jedno z następujących : Nijushiho, Meikyo, Gojushiho, Unsu
KUMITE
Wszystkie formy kumite

powrót

5 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Kombinacja z 60 technik
 2. Dowolna technika
KATA
Nijushiho, Gojushiho, Unsu
KUMITE
 1. Jiyu-ippon-kumite
 2. Jiyu-kumite
 3. Zastosowanie kombinacji z 60 technik
 4. Obrona przed trzema napastnikami

powrót